Изгледайте това видео преди да продължите

 Задачa

Открийте, къде гоблините-моблини отравят реката и го снимайте. Не забравяйте да оставите „заповедта“ на първоначалното ѝ място за следващите участници!

Точна геолокация

Ако има технически проблем,
звъннете на джуджето техник
0887879652 – Джуджко