Правим Стара Загора
по-арт

Нашата цел е да превърнем Стара Загора в международна културна дестинация и хъб за арт продукции, иновации и креативни индустрии, като по този начин повишим международната разпознаваемост на града на липите и вдъхновим повече хора с креативен профил и мироглед да го предпочетат като място за живеене.

Мисия

Повече изкуство в Града на липите

Мисията ни е: 

  • Опазване, популяризиране и изявяване по най-добър начин на изкуството, културното и архитектурно-историческо наследство на Стара Загора. Насърчаване интеграцията между архитектура, култура, туризъм, образование, наука и бизнес;
  • Обживяване на публичните пространства като зони за градска култура и изкуство;
  • Развиване на разнообразно и стойностно културно съдържание в Стара Загора и възможност за развитие на културни и творчески индустрии в града.
Визия

Мрежа от арт пространства

Дългосрочната визия на организацията е да създаде мрежа от артистични локации, която да привлича творчески индустрии, съвременни арт продукции и артисти.

Визията ни включва:

  • Създаване и представяне на дигитални форми на творчество (видео, фотография, дизайн, мапинг, аудиовизуални пърформанси, инсталации и др.);
  • Популяризиране и създаване на съвременни форми на изкуство и култура в отворени публични пространства;
  • Създаване на концепции за развитие на обществени пространства и привличане на творчески индустрии към Стара Загора (кино, гейминг и др.) .

Това ще спомогне за превръщането на Стара Загора в международна културна дестинация и център за създаване на изкуство и култура.

Развитие на културата

Стимулираме обществената ангажираност и гражданското участие при формиране и реализиране на политики за градско развитие, изкуство и култура.

Създаване на арт зони

Разработваме, популяризираме и реализираме концепции за градско развитие на обществени пространства

Популяризиране на локални артисти

Насърчаваме развитието на младите артисти, творци и архитекти. Реализираме фестивали, изложби, обучителни събития, пленери, арт резиденции и други.

По-атрактивна Стара Загора

Приобщаваме гражданите към изкуството и културата и организираме въздействащи събития чрез които привличаме гости.

визия за творчески локации

партньори

Търсим съмишленици и приятели с които да развием нашата инициатива.