Финална акция

В парк Бедечка се проведе финалната еко арт акция. Там изложихме своите саксийки направени от рециклирани пластмасови шишета, както и декоративни гъби. Имаше музика и работилнци.

Акция Еко коледа

Кампанията се проведе в центъра на гр. Стара Загора и нейната роля бе да информира за климатичните проблеми, чрез арт инсталации.

Всяка година по Коледа купуваме подаръци и украса, с което генерираме големи количества пластмаса и други отпадъци. С нашата арт намеса ще ви покажем алтернативни начини по които можете да направите вашата коледна украса. Замърсяването на планетата е сериозен проблем, който засяга всички нас. От друга страна, искаме да бъдем вдъхновение и пример за това, че можем да създаваме изкуство и красота, като използваме това, с което вече разполагаме. Don’t consume, Create!
❄Арт намеса показваща алтернативни методи за украса

Отразиха ни в сайта на Стара Загора.
https://www.starazagora.bg/bg/novini/eko-koledna-ukrasa-satvoriha-starozagorski-mladezhi?fbclid=IwAR08h7c_-nxu0su70wOXaUV5F_Tt-PNlzKIIiNPrGbfuyAsocISjKqNg8E0

Акция Еко коледа

Среща с ученици

Първа организационна среща

Среща Калитиново
Среща с ученици
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

Научи се да правиш изкуство докато рециклираш

Основният замисъл на проекта е да създаде общност от млади хора, които имат интерес към изкуството и потребност да открият и създадат среда, ядро, което да бъде прогресивно мислещо, отворено към различните младежи с различен фокус, интереси, възможности, вярвания.

Доброволчески Арт Отбори

ДАО - Доброволчески арт отбор е концепция за приобщаване на младежи към три творчески сфери.

Те ще си взаимодействат в създаването на "Еко&Арт акции", които ще се проведат в 4 населени места в област Стара Загора

Стани част от проекта