Научи се да правиш изкуство докато рециклираш

Основният замисъл на проекта е да създаде общност от млади хора, които имат интерес към изкуството и потребност да открият и създадат среда, ядро, което да бъде прогресивно мислещо, отворено към различните младежи с различен фокус, интереси, възможности, вярвания.

Доброволчески Арт Отбори

ДАО - Доброволчески арт отбор е концепция за приобщаване на младежи към три творчески сфери.

Те ще си взаимодействат в създаването на "Еко&Арт акции", които ще се проведат в 4 населени места в област Стара Загора

Стани част от проекта