Изгледайте това видео преди да продължите

 Задача, която трябва да свършите тук:

 Нека и не използваме бодлите си, за да се бодем едни други. Снимайте се как си обещавате до края на това приключение да не влизате в спорове.

Приблизителна локация на следващата загадка

Какво трябва да откриете там

Потърсете надълбоко,
скритa във гората
лилия прекрасна
да краси реката.

 

Ако има технически проблем,
звъннете на джуджето техник
0887879652 – Джуджко