Загадка за следващото място

 Там където,
оградата стърчи
нова заповед. по-грозна
пред очите ви стърчи.

Точна локация

Ако има технически проблем,
звъннете на джуджето техник
0887879652 – Джуджко