Изгледайте това видео преди да продължите

 Задача, която трябва да свършите тук:

Докато сте в парка, поспрете за минутка, чуйте ромоленето на реката, песните на птичките и говора на дърветата. Направете снимка прегърнали дърво по ваш избор.

Приблизителна локация на следващата загадка

Какво трябва да откриете там

Там, където водата,
в камъчета ромоли,
в близост до реката
малка кофичка лежи.

Ако има технически проблем,
звъннете на джуджето техник
0887879652 – Джуджко